KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN RIZA METNİ

Şirketimiz Scotty Kurye Dağıtım ve Teknolojileri A.Ş. (“SCOTTY” veya “Şirket”) tarafından www.scotty.com.tr internet sitesi üzerinden yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak sizleri bilgilendirmek isteriz. Bir kargo ve kurye platformu olan SCOTTY olarak ilgilerimizin kişisel verilerine ve onların korunmasına önem veriyoruz. Çalışanlarımız, müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve tüm diğer iş ilişkisinde bulunduğumuz her gerçek kişinin kişisel verilerinin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekle birlikte işlenen her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’ya uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz.

Bu doğrultuda siz değerli müşterilerimizin Ad – Soyad, Doğum Tarihi, Cinsiyet, T.C. Kimlik Numarası, E-Posta Adresi, Fatura & Teslimat Adresleri, Cep Telefonu Numarası, Uyuşmazlık Olması Halinde Dava Dosyasındaki Bilgiler, İhtarnameler, Adli ve İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Fatura Bilgileri, Talep Bilgileri, Sipariş Bilgileri, Ürün Bilgileri, Kargo Bilgileri, Yetkili Servis Bilgileri, IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Kullanıcı Adı Bilgileri, Şifre Bilgileri, Trafik Verileri (Bağlantı Zamanı / Süresi vb.), Şifrelenmiş Kredi Kartı Bilgileri, Banka Hesap / IBAN Numarası Bilgileri , Çağrı Merkezi Ses Kayıtları, Konum Bilgileri, IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Şifre ve Parola Bilgileri Bilgisayar Ekran Kayıtları, Cihaz IMEI Numarası, Cihaz MAC Adresi, T.C. Kimlik Numarası, Kimlik Fotokopisi, Fatura Bilgileri Talep Bilgileri, Ticari Risklerin Yönetilmesi için İşlenen Bilgiler, Ticaret unvanı, taşınacak ürün kategorisi, doğum tarihi, cinsiyet, Hes kodu, Kredi kartı numarası, kredi kartı CCV kodu ve kredi kartı geçerlilik tarihi gibikişisel verilerini aşağıda izah edildiği doğrultuda ve KVKK ile sair mevzuatlara uygun olarak ve mevcut hukuki düzen tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde ve sunduğumuz hizmetin ifasıyla doğrudan ilgili olması sebebiyle işlemekteyiz. 

Açık rızanıza bağlı olarak;

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları Nelerdir?

1.1. Kurye hizmetlerini kullanmanız sırasında hizmetten yararlanabilmeniz için sayılan kişisel verileriniz Scotty tarafından; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı, dijital ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Sözleşme ilişkisi veya sözleşmeden doğabilecek yükümlülükler devam ettiği sürece oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

1.2. Scotty uygulamasını kullanmaya başlamadan önce uygulama üzerinden Scotty’nin meşru menfaatleri için hizmetlerin sunulması ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenen cep telefonu numaranız, sms gönderiminin gerektiği hallerde ise cep telefonu numaraları toplu sms hizmeti sunucusu olan yurt içinde yerleşik hizmet sağlayıcısına ve uygulama içerisinden yapılan tüm sesli iletişimlerde ses kayıtlarınız ile birlikte bulut çağrı merkezi santrali hizmeti sunan yurt içinde yerleşik hizmet sağlayıcılarına aktarılmaktadır.

1.3. Ödemeleriniz ve buna bağlı verileriniz Scotty tarafından işlenmemektedir ve BDDK lisanlı, kişisel verilerin korunması için tüm teknik ve idari tedbirler ile veri güvenlik önlemlerini almış ödeme sistem sağlayıcıları yoluyla gerçekleşmektedir.

1.4. Kişisel verileriniz gerektiğinde Scotty’nin kurumsal iletişiminin yürütülmesi ve geliştirilmesi, erişilebilirliğinin ve ilgili algıların tespit edilmesi ile hizmet kalitesi, yararlanıcı memnuniyetinin ölçümlenmesine yönelik anket çalışmaları sağlanması, talep, öneri, memnuniyet, şikayet, itiraz gibi bildirimlerin kayıt altına alınarak incelenmesi ve yanıtlanması amaçlarıyla da işlenebilmektedir.

2. İşlenen Kişisel Veriler Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabilir?

2.1. Kurye hizmetlerini kullanmanız sırasında hizmetten yararlanabilmeniz için yukarıda sayılan İsim-Soyisim, E-posta Adresi, Nakit/Kredi Kartı Ödeme Tercihi Bilgisi, Telefon Numarası, İlgili paketin teslim alınacağı ve/veya teslim edileceği adres bilgisi, Anlık Konum Bilgisi ve İsteğe bağlı olmak kaydıyla TC Kimlik Numarasına ilişkin kişisel verileriniz ilgili personelimize ve çeşitli sözleşmeler dahilinde çalıştığımız diğer taşımacılara aktarılmaktadır.

2.2. Sürücü olmak üzere şirketimize başvurmanız halinde ise Ad – Soyad, Doğum Tarihi, Cinsiyet, T.C. Kimlik Numarası, E-Posta Adresi, Fatura & Teslimat Adresleri, Cep Telefonu Numarası, Eğitim Durumu, Motorsiklet Mülkiyet Durumunuz, Ehliyet, Adli Sicil Kaydı, Araç Ruhsatı, Fotoğrafa ilişkin kişisel verileriniz ilgili personelimize ve çeşitli sözleşmeler dahilinde çalıştığımız diğer yetkililere aktarılmaktadır.

2.3. Size özel reklam, promosyon ve kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, müşteri hareketleriniz takip edilerek kullanıcı deneyiminizi arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve Scotty’ye ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere dahil olmak üzere Scotty’nin ve Scotty ile anlaşmalı profesyonel iş ortaklarının ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, Scotty’nın sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası, tüm bu açıklanan kapsamlarda sizinle iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında; KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrası “açık rıza” hukuki sebebine bağlı olarak işlenebilecek ve aynı amaçlar ve hukuki sebep kapsamında yurtiçindeki üçüncü kişilerle ve KVKK’nın 9. maddesindeki kurallara uyularak yurtdışındaki üçüncü kişilerle, iş ortaklarımızla/tedarikçilerimizle paylaşılabilecektir.

2.4. Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması:

Rıza göstererek sürücü olmanız veya kurye hizmetinden faydalanmanız veya yolcu olarak hizmet almak istemeniz halinde; kimlik (ad, soyad) iletişim (e-posta adresi, cep telefonu numarası), özlük, hukuki işlem, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, müşteri, iş ortağı işlem, müşteri işlem (ticket bilgileri, kargo bilgileri, üyelik bilgileri, sipariş bilgileri, teslimat bilgileri, yorum bilgileri, ödeme bilgileri, banka hesap bilgileri, kart bilgileri, fatura bilgileri, tutar bilgileri) pazarlama (kampanya bilgileri, ürün bilgileri, hediye çek bilgileri) ve işlem güvenliği (IP adresi) verileriniz, KVKK’nın “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” başlıklı 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, size sunduğumuz hizmet kalitesini ve hizmet sürekliliğini sağlayabileceğimiz yurt içi alternatiflerimiz olmaması nedeniyle, teknoloji alanındaki bulut hizmetleri altyapısı tedarikçilerimiz olan yurt dışında yerleşik ve sunucuları yurt dışında bulunan Google (Google LLC.), Dynamics (Microsoft Co.), Braze (Braze Inc.), Jungle Works (Click Labs Inc) ve Akamai (“Orange Business) Veri İşleyenler”) tarafından sağlanan / kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi amaçlarıyla kaydedilebilecek ve dolayısıyla yurt dışına aktarılabilecektir. Scotty’nın seçtiği bu firmalar uluslararası alanda kabul görmüş standartlara göre veri güvenliği önlemlerini almakta ve Müşterilerine, dolayısıyla Scotty’ya güvenlik düzeyini bu standartlara uygun şekilde sağlamayı taahhüt etmektedirler. Ayrıca, kişisel veriler ile ilgili başta Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) olmak üzere birçok uluslararası mevzuat bu verilerin Veri İşleyenler (yukarıda sayılan alt yapıların sahibi olan şirketler) tarafından Scotty’nın talep ve amaçları dışında işlenmemesini yasal olarak güvence altına almaktadır. Veri İşleyenler tarafından sağlanan yazılımların kullanılması nedeniyle yurt dışına aktardığımız kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar dışında yurt dışındaki diğer 3. kişilerle paylaşılmamaktadır.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Saklanma Süresi Nedir?

3.1. Scotty, işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup, mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Scotty uygulaması ve ticari faaliyetleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibinin Anayasa m.20 Doğrultusunda KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

4.1. Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu; KVK Kanunu’nun 11. Maddesi ile ise kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” hakkının da bulunduğu düzenlenmiştir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

4.2. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yazılı olarak Scotty’e iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre, kimliğinizi doğruladıktan sonra Kanun’da belirtilen süreler içerisinde en geç 30 (otuz) gün içerisinde talebiniz sonuçlandıracaktır.

5. İşlenen Kişisel Veriler Hangi Hallerde KVK Kanunu’nu Kapsamında Değildir?

5.1. KVKK 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVKK kapsamı dışında tutulduğundan; kişisel veri sahipleri bu konularda yukarıda sayılan haklarını ileri süremezler:

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarat faaliyetleri kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

5.2. KVKK 28/2 maddesi gereğince aşağıdaki hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç kişisel veri sahipleri bu konularda yukarıda sayılan haklarını ileri süremezler:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

6. İşlenen Kişisel Verilerle İlgili Scotty’e Başvuru Usul ve Esasları

6.1. Kişisel veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi KVK Kanunu’nun 13’üncü ve 22’nci maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak Scotty’ye iletebilirsiniz.

6.2. Şahsınız harici bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak tarafınızca başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletnamenin başvuru evrakı ile birlikte Scotty’ye sunulması gerekmektedir.,

6.3. KVKK’nın 11. maddesi kapsamında;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerinizin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde , bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme ve
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde bu zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Veri Sorumlusuna Ait Bilgiler

Ticari Unvan : SCOTTY KURYE DAĞITIM VE TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Vergi No : 7570851018

Adres : Merkez Mah. Ayazma Cad. No:37/14 Kağıthane / İstanbul

E-Posta Adresi : [email protected]

Mersis No : 0757-0851-0180-0001 / İstanbul Tic. Sic. Müd. / 247172-5

Scotty’nin işbu metne ilişkin değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu Aydınlatma Beyanı www.scotty.com.tr/kvkk-aydinlatma  adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

Aydınlatma metnini okudum anladım.

Yukarıda yer alan tüm kişisel verilerinizin belirtilen işleme amaçları ile sınırlı olmak üzere işlenmesine hiçbir baskı altında kalmadan ve açık biçimde muvafakat ettiğinizi, ilgili sayfasında “Kabul Et”  butonuna tıklayarak kabul etmiş olacaksınız.